పంచాంగం

09 మే 2019, గురువారం (బృహస్పతివాసరే)

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

వసంత ఋతువు,  వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం

విశేషము: శ్రీశంకరజయంతి, శ్రీరామానుజజయంతి

తిథి: పంచమి (నిన్న రా 1 గం॥ 09 ని॥ ను

ఈరోజు రా 11 గం॥ 24 ని॥ వ) తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం: ఆరుద్ర (నిన్న సా 4 గం 25 ని॥ ను

ఈరోజు మ 3 గం 33 ని॥ వ) తదుపరి పునర్వసు

యోగము: ధృతి; కరణం: బవ, బాలువ

అమృ.ఘడి: ఉ 5 గం॥ 54 ని॥ ను  ఉ 7 గం॥ 26 ని॥ వ 

వర్జ్యం: రా 2 గం॥ 57 ని॥ ను  రా 4 గం॥ 29 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 9 గం॥ 49 ని॥ ను ఉ 10 గం॥ 40 ని॥ వ

మరియు మ 2 గం॥ 55 ని॥ ను మ 3 గం॥ 45 ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 1 గం॥ 30 ని॥ ను మ 3 గం॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 5.36

సూర్యాస్తమయం: సా 6.17