పంచాంగం

08 మే 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే)

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

వసంత ఋతువు, వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం

తిథి: చవితి (నిన్న రా 2 గం॥ 33 ని॥ ను

ఈరోజు రా 1 గం॥ 08 ని॥ వ) తదుపరి పంచమి

నక్షత్రం: మృగశిర (నిన్న సా 4 గం 55 ని॥ ను

ఈరోజు సా 4 గం 24 ని॥ వ) తదుపరి ఆరుద్ర

యోగము: సుకర్మ; కరణం: వణిజ, భద్ర

అమృ.ఘడి: ఉ 7 గం॥ 46 ని॥ ను  ఉ 9 గం॥ 20 ని॥ వ 

వర్జ్యం: రా 12 గం॥ 30 ని॥ ను  రా 2 గం॥ 03 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 11 గం॥ 31 ని॥ ను మ 12 గం॥ 21 ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 12 గం॥ 00 ని॥ ను మ 1 గం 30 ని వ

సూర్యోదయం: ఉ 5.36

సూర్యాస్తమయం: సా 6.17