పంచాంగం

07 మే 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే)

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

వసంత ఋతువు, వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం

విశేషము: అక్షయతృతీయ, సింహాచలచందనోత్సవము

తిథి: తదియ (నిన్న రా 3 గం॥ 30 ని॥ ను

ఈరోజు రా 2 గం॥ 32 ని॥ వ) తదుపరి చవితి

నక్షత్రం: రోహిణి (నిన్న సా 4 గం 58 ని॥ ను

ఈరోజు సా 4 గం 54 ని॥ వ) తదుపరి మృగశిర

యోగము: అతి గండం; కరణం: తైతుల, గరజి

అమృ.ఘడి: మ 1 గం॥ 42 ని॥ ను  మ 3 గం॥ 18 ని॥ వ 

వర్జ్యం: ఉ 8 గం॥ 54 ని॥ ను  ఉ 10 గం॥ 30 ని॥ వ

మరియు రా 10 గం॥ 23 ని॥ ను రా 11 గం॥ 57 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 8 గం॥ 08 ని॥ ను ఉ 8 గం॥ 59 ని॥ వ

మరియు రా 10 గం॥ 49 ని॥ ను రా 11 గం॥ 34 ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 3 గం॥ ను సా 4 గం॥ 30 ని॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 5.36

సూర్యాస్తమయం: సా 6.17