పంచాంగం

12 మే 2019, ఆదివారం (భానువాసరే)

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

వసంత ఋతువు,  వైశాఖ మాసం,  శుక్ల పక్షం

తిథి: అష్టమి (నిన్న రా 7 గం॥ 09 ని॥ ను

ఈరోజు సా 4 గం॥ 45 ని॥ వ) తదుపరి నవమి

నక్షత్రం: ఆశ్లేష (నిన్న మ 12 గం 59 ని॥ ను

ఈరోజు ఉ 11 గం 23 ని॥ వ) తదుపరి మఖ

యోగము: వృద్ధి; కరణం: విష్ఠి, బవ, బాలువ

అమృ.ఘడి: ఉ 9 గం॥ 53 ని॥ ను  ఉ 11 గం॥ 23 ని॥ వ 

వర్జ్యం: రా 10 గం॥ 33 ని॥ ను రా 12 గం॥ 02 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: సా 4 గం॥ 36 ని॥ ను సా 5 గం॥ 27 ని॥ వ  

రాహుకాలం: సా 4 గం॥ 30 ని॥ ను సా 6 గం॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 5.34

సూర్యాస్తమయం: సా 6.18