18 మార్చి 2019, సోమవారం (ఇందువాసరె)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, శుక్లపక్షం

తిథి: ద్వాదశి (నిన్న సా 5 గం॥ 08 ని॥ ను

ఈరోజు మ 2 గం॥ 40 ని॥వ) తదుపరి త్రయోదశి

నక్షత్రం: ఆశ్రేష (నిన్న రా 8 గం॥ 58 ని॥ ను

ఈరోజు రా 7 గం॥ 12ని॥ వ) తదుపరి మఘ

యోగము: సుకర్మ కరణం: బాలువ, కౌలువ

అమృ.ఘడి: ఈ రోజు సా 5 గం 43 ని ను రా 7 గం 12 ని వ

వర్జ్యం: ఉ8 గం॥ 48 ని॥ ను ఉ 10 గం॥ 17 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: మ 12 గం॥ 32 ని॥ ను మ 1 గం॥ 20 ని॥ వ

మరియు మ 2 గం॥ 55 ని॥ ను॥ మ 3 గం॥ 43 ని వ

రాహుకాలం: ఉ 7 గం॥30 ను 9 గం॥ 00 ని॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.11

సూర్యాస్తమయం: సా 6.06