17 మార్చి 2019, ఆదివారం (భానువాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, శుక్ల పక్షం

తిథి: ఏకాదశి (నిన్న రా 7 గం॥ 16 ని॥ ను

ఈ రోజు సా 5 గం॥ 07 ని॥ వ) తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం: పుష్యమి ( నిన్న రా 10 గం॥ 26 ని॥ ను

ఈ రోజు రా 8 గం॥ 57 ని॥ వ) తదుపరి ఆశ్రేష

యోగము: అతిగండం కరణం: భద్ర, బవ

అమృ.ఘడి: మ 2 గం॥ 56 ని॥ ను సా 4 గం॥ 26 ని॥ వ

వర్జ్యం : ఈరోజు తె 5 గం॥ 55 ని॥ ను ఉ 7 గం॥ 25 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: సా 4 గం॥ 31 ని॥ ను సా 5 గం॥ 18ని॥ వ

రాహుకాలం: సా 4 గం॥ 30 ని॥ ను సా 6 గం॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.12

సూర్యాస్తమయం: సా 6.06