15 మార్చి 2019, శుక్రవారం (భృగువాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, శుక్ల పక్షం

తిథి: నవమి (నిన్న రా 10 గం॥ 53ని॥ ను

ఈరోజు రా 9 గం॥ 11 ని॥వ)తదుపరి దశమి

నక్షత్రం: ఆరుద్ర నిన్న రా 12 గం 41 ని ను ఈ రోజు రా 11 గం 39 ని వ తదుపరి పునర్వసు

యోగము: ఆయుష్మాన్, సౌభాగ్యం కరణం: బాలువ, కౌలువ

అమృ.ఘడి: ఈరోజు మ 2 గం॥ 04 ని॥ ను మ 3 గం॥ 36 ని॥ వ

వర్జ్యం: ఈరోజు ఉ 8 గం॥ 42 ని॥ ను॥ ఉ 10 గం॥ 14 ని

దుర్ముహూర్తం: ఈరోజు ఉ 8 గం॥ 35 ని॥ ను ఉ 9 గం॥ 23 ని॥ వ

మరియు మ 12 గం॥ 33ని॥ ను మ 1 గం॥ 20ని॥ వ

రాహుకాలం: ఉ 10 గం॥30 ను మ 12 గం॥ 00ని॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.13

సూర్యాస్తమయం: సా 6.05