14 మార్చి2019, గురువారం (బృహస్పతివాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం,శుక్లపక్షం

తిథి: అష్టమి(నిన్న రా 12 గం॥ 13 ని॥ ను

ఈరోజు రా 10 గం॥ 52 ని॥వ) తదుపరి నవమి

నక్షత్రం: మృగశిర (నిన్న రా 1 గం॥ 22 ని॥ ను

ఈరోజ రా 12గం॥40 ని॥ వ) తదుపరి ఆరుద్ర

యోగము: ప్రీతి కరణం: విష్ఠి, బవ

అమృ.ఘడి: ఈరోజు సా 4 గం॥ 07 ని॥ ను సా 5 గం॥ 40ని॥ వ

వర్జ్యం: ఈ రోజు ఉ 6 గం 47 ని ను ఉ 8 గం 20 ని వ

దుర్ముహూర్తం: ఈరోజు ఉ 10 గం॥ 11ని॥ ను ఉ 10 గం॥ 58ని॥ వ

మరియు మ 2 గం॥ 55ని॥ ను మ 3 గం॥ 43ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 1 గం॥ 30 ని॥ ను మ 3 గం॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.14

సూర్యాస్తమయం: సా 6.05