డైలీ పంచాంగం

14 ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం (భానువాసరే)

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

వసంత ఋతువు,  చైత్రమాసం,  శుక్లపక్షం

విశేషము: శ్రీ రామ నవమి

తిథి: నవమి (నిన్న ఉ 8 గం॥ 42 ని॥ ను

ఈరోజు ఉ 6 గం॥ 28 ని॥వ) తదుపరి దశమి రా తె 04 గం॥ 04 ని॥ వ

నక్షత్రం: ఆశ్లేష (ఈరోజు ఉ 4 గం॥ 53 ని॥ ను

ఈరోజు రా తె॥ 03 గం 16 ని॥ వ) తదుపరి మఖ

యోగము: శూలం; కరణం: కౌలువ, తైతుల, గరజి

అమృ.ఘడి: రా  1 గం॥ 49 ని॥ ను  రా 3 గం॥ 15 ని॥ వ 

వర్జ్యం: సా 4 గం॥ 48 ని॥ ను ఉ 6 గం॥ 18ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: సా 4 గం॥ 32 ని॥ ను ఉ 5 గం॥ 22ని॥ వ  

రాహుకాలం: సా 4 గం॥ 30 ని॥ ను సా  6 గం॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 5.49

సూర్యాస్తమయం: సా 6.11