13 మార్చి 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం,శుక్లపక్షం

తిథి: సప్తమి (నిన్న రా 1 గం॥ 06 ని॥ ను

ఈరోజు రా 12 గం॥ 12 ని॥వ) తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం: రోహిణి (నిన్న రా 1 గం॥ 38 ని॥ ను

ఈరోజు రా 1గం॥ 21 ని॥ వ) తదుపరి మృగశిర

యోగము: విష్కంభం కరణం: గరజి, వణిజ

అమృ.ఘడి: : రా 10 గం॥ 10 ని॥ ను రా 11 గం॥ 45ని॥ వ

వర్జ్యం: సా 5 గం॥ 25 ని॥ ను రా 7 గం॥ 00 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 11 గం॥ 46 ని॥ ను మ 12 గం॥ 33 ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 12 గం॥ 00 ని॥ ను మ 1 గం॥30 వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.14

సూర్యాస్తమయం: సా 6.05