13 ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షo

తిథి: అష్టమి (నిన్న ఉ 11 గం॥ 08 ని॥ ను

ఈరోజు ఉ 10 గం॥ 43 ని॥ వ) తదుపరి నవమి

నక్షత్రం: కృత్తిక (నిన్న సా 5 గం॥ 52 ని॥ ను

ఈరోజు సా 5 గం॥ 56 ని॥ వ) తదుపరి రోహిణి

యోగము: ఐంద్రం కరణం: బవ, బాలువ

అమృ.ఘడి: ఈరోజు మ 3 గం॥ 31 ని॥ ను సా 5 గం॥ 07 ని॥ వ

వర్జ్యం: తే 5 గం॥ 53 ని॥ ను ఉ 7 గం॥ 29 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 11 గం॥ 52 ని॥ ను మ 12 గం॥ 37 ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 12 గం॥ 00 ని॥ ను మ 1 గం॥30 వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.33

సూర్యాస్తమయం: సా 5.56