12మార్చి 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, శుక్లపక్షం

తిథి: షష్టి (నిన్న రా 1 గం॥ 34 ని॥ ను

ఈరోజు రా 1 గం॥ 05 ని॥వ) తదుపరి సప్తమి

నక్షత్రం: కృత్తిక(నిన్న రా 1 గం॥ 26ని॥ ను

ఈరోజు రా 1 గం॥ 37 ని॥ వ) తదుపరి రోహిణి

యోగము: వైధృతి కరణం: తైతుల, కౌలువ

అమృ.ఘడి: ఈ రోజు రా 11గం .11 ని ను రా 12 గం 48 ని వ

వర్జ్యం: మ 1 గం॥ 30 ని॥ ను మ 3 గం॥ 07 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 8 గం॥ 37 ని॥ ను ఉ 9 గం॥ 24 ని॥ వ

మరియు రా 10 గం॥ 57 ని॥ ను॥ రా 11 గం॥ 46 ని వ

రాహుకాలం: మ 3 గం॥ ను సా 4 గం॥ 30 ని॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.15

సూర్యాస్తమయం: సా 6.05