పంచాంగం (Daily Panchangam)

12 ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) 

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం,శుక్లపక్షo  

 విశేషం: రథ సప్తమి, భీష్మాష్టమి

తిథి: సప్తమి(నిన్న  ఉ 11గం॥ 00ని॥ ను 

ఈరోజు ఉ  11గం॥ 07ని॥ వ) తదుపరి అష్టమి            

నక్షత్రం: భరణి (నిన్న సా 5గం॥ 18 ని॥ ను 

ఈరోజు సా5గం॥ 51ని॥ వ) తదుపరికృత్తిక           

యోగము: శుక్లమ్, బ్రహ్మం; కరణం:వణిజ 

అమృ.ఘడి: ఈరోజు (మ 12గం॥ 56ని॥ ను మ 2గం॥ 34ని॥ వ 

వర్జ్యం: ఈరోజు వర్జ్యంలేదు

దుర్ముహూర్తం: 8గం॥ 50ని॥ ను ఉ 9గం॥ 35ని॥ వ

మరియు రా 10 గం॥ 59ని॥ ను రా  11 గం॥ 49ని॥ వ

రాహుకాలం: మ 3 గం॥ ను సా  4 గం॥ 30ని॥ వ 

సూర్యోదయం: ఉ  6.33

సూర్యాస్తమయం: సా 5.56