11మార్చి 2019, సోమవారం (భౌమవాసరే)

విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం

శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, శుక్లపక్షం

తిథి: పంచమి (నిన్న రా 1 గం॥ 31 ని॥ ను

ఈరోజు రా 1 గం॥ 33 ని॥వ) తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం: భరణి (నిన్న రా 12 గం॥ 46 ని॥ ను

ఈరోజు రా 1 గం॥ 25 ని॥ వ) తదుపరి కృత్తిక

యోగము: ఐంద్రం కరణం: బవ,బాలువ

అమృ.ఘడి: ఈ రోజు రా 8 గం 28 ని ను రా 10 గం 07 ని వ

వర్జ్యం: ఉ10గం॥ 36 ని॥ ను రా 12 గం॥ 14 ని॥ వ

దుర్ముహూర్తం: ఉ 12 గం॥ 34 ని॥ ను మ 1 గం॥ 21 ని॥ వ

మరియు మ 2 గం॥ 55 ని॥ ను॥ మ 3 గం॥ 42 ని వ

రాహుకాలం: ఉ 7 గం॥30 ను 9 గం॥ 00 ని॥ వ

సూర్యోదయం: ఉ 6.17

సూర్యాస్తమయం: సా 6.04