Weekly Horoscope 12May19-19May18

Weekly Horoscope 12May19-19May18

Weekly Horoscope 12Mayl19-18May19 వారఫలాలు మేషరాశి: అశ్వని – 1,2,3,4 పాదములు, భరణి – 1,2,3,4 పాదములు, కృత్తిక – 1 పాదము మేషరాశి వారికి ఈవారం ఆరోగ్య విషయాల్లో సామాన్యంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి మరియు కుటుంబ సభ్యులు విషయాలలో ఆనందంగా గడుపుతారు. సంతానం యొక్క అభివృద్ధి...
Weekly Horoscope 5May19 to 11May19

Weekly Horoscope 5May19 to 11May19

Weekly Horoscope 28April19-4May19 వారఫలాలు మేషరాశి: అశ్వని – 1,2,3,4 పాదములు, భరణి – 1,2,3,4 పాదములు, కృత్తిక – 1 పాదము మేష రాశి వారికి ఈవారం ఆరోగ్య విషయంలో అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి మరియు కుటుంబ సభ్యులు విషయాల్లో సంతోషకరమైన వాతావరణము ఉంటుంది. విందు...
Weekly Horoscope 28April19-4May19

Weekly Horoscope 28April19-4May19

వారఫలాలు మేషరాశి: అశ్వని – 1,2,3,4 పాదములు, భరణి – 1,2,3,4 పాదములు, కృత్తిక – 1 పాదము మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్య విషయాలలో సామాన్యంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి మరియు కుటుంబ సభ్యుల విషయాల్లో కూడా సామాన్యంగా ఉంటుంది. గృహమునందు కొన్ని నూతన కార్యక్రమాలు చేపడతారు....
Weekly Horoscope 21April19-27April19

Weekly Horoscope 21April19-27April19

వార ఫలాలు మేషరాశి: అశ్వని – 1,2,3,4 పాదములు, భరణి – 1,2,3,4 పాదములు, కృత్తిక – 1 పాదము ఈ వారం మేష రాశి వారికి ఆరోగ్య విషయాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామి మరియు కుటుంబ సభ్యుల విషయాలలో సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వివాదాలకు దిగకుండా ఉండటం మంచిది. ...
Weekly Horoscope 14Appril19-20April19

Weekly Horoscope 14Appril19-20April19

Weekly Horoscope 14April19-20April19 వారఫలాలు మేష రాశి: అశ్వని – 1,2,3,4 పాదములు, భరణి – 1,2,3,4 పాదములు, కృత్తిక – 1 పాదము మేష రాశి వారికి ఈవారం ఆరోగ్య విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం.  జీవిత భాగస్వామి మరియు కుటుంబ సభ్యుల విషయాలలో అనుకూలంగా ఉంటుంది.  వృత్తి,...
Weekly Horoscope 10 March 19 – 16 March 19

Weekly Horoscope 10 March 19 – 16 March 19

వారఫలాలు మేషరాశి: అశ్వని – 1,2,3,4 పాదములు, భరణి – 1,2,3,4 పాదములు, కృత్తిక – 1 పాదము. మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్య విషయాలలో అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి మరియు కుటుంబ సభ్యులు విషయాలలో ఆనందంగా కాలం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార...