Daily Panchangam 12th May 2019

Daily Panchangam 12th May 2019

పంచాంగం 12 మే 2019, ఆదివారం (భానువాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  వైశాఖ మాసం,  శుక్ల పక్షం తిథి: అష్టమి (నిన్న రా 7 గం॥ 09 ని॥ ను ఈరోజు సా 4 గం॥ 45 ని॥ వ) తదుపరి నవమి నక్షత్రం: ఆశ్లేష (నిన్న మ 12 గం 59 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 11 గం 23 ని॥ వ) తదుపరి మఖ...
Daily Panchangam 11th May 19

Daily Panchangam 11th May 19

పంచాంగం 11 మే 2019, శనివారం (స్థిరవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం తిథి: సప్తమి (నిన్న రా 9 గం॥ 23 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం॥ 08 ని॥ వ) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం: పుష్యమి (నిన్న సా 2 గం 23 ని॥ ను ఈరోజు మ 12 గం 58 ని॥ వ) తదుపరి...
Daily Panchangam 10th May 19

Daily Panchangam 10th May 19

పంచాంగం 10 మే 2019, శుక్రవారం (భృగువాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం తిథి: షష్ఠి (నిన్న రా 11 గం॥ 25 ని॥ ను ఈరోజు రా 9 గం॥ 22 ని॥ వ) తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం: పునర్వసు (నిన్న సా 3 గం 34 ని॥ ను ఈరోజు మ 2 గం 22 ని॥ వ) తదుపరి...
Daily Panchangam 9th May 19

Daily Panchangam 9th May 19

పంచాంగం 09 మే 2019, గురువారం (బృహస్పతివాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం విశేషము: శ్రీశంకరజయంతి, శ్రీరామానుజజయంతి తిథి: పంచమి (నిన్న రా 1 గం॥ 09 ని॥ ను ఈరోజు రా 11 గం॥ 24 ని॥ వ) తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం: ఆరుద్ర (నిన్న సా 4 గం...
Daily Panchangam 8th May 19

Daily Panchangam 8th May 19

పంచాంగం 08 మే 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం తిథి: చవితి (నిన్న రా 2 గం॥ 33 ని॥ ను ఈరోజు రా 1 గం॥ 08 ని॥ వ) తదుపరి పంచమి నక్షత్రం: మృగశిర (నిన్న సా 4 గం 55 ని॥ ను ఈరోజు సా 4 గం 24 ని॥ వ) తదుపరి ఆరుద్ర...
Daily Panchangam 7th May 19

Daily Panchangam 7th May 19

పంచాంగం 07 మే 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, వైశాఖమాసం,  శుక్లపక్షం విశేషము: అక్షయతృతీయ, సింహాచలచందనోత్సవము తిథి: తదియ (నిన్న రా 3 గం॥ 30 ని॥ ను ఈరోజు రా 2 గం॥ 32 ని॥ వ) తదుపరి చవితి నక్షత్రం: రోహిణి (నిన్న సా 4 గం 58 ని॥ ను...