Daily Panchagam 20 February 19

Daily Panchagam 20 February 19

20 ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం,కృష్ణ పక్షం తిథి: పాద్యమి (నిన్న రా 10 గం॥ 04 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం॥ 41 ని॥వ) తదుపరి విదియ నక్షత్రం: మఖ (నిన్న ఉ 11 గం॥ 13 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 9 గం॥ 27 ని॥ వ) తదుపరి పుబ్బ యోగము:...
Daily Panchagam 19 February 19

Daily Panchagam 19 February 19

19 ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: పౌర్ణమి (నిన్న రా 12 గం॥ 28 ని॥ ను ఈరోజు రా 10 గం॥ 03 ని॥వ) తదుపరి పాడ్యమి నక్షత్రం: ఆశ్లేష (నిన్న మ 12 గం॥ 52 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 11 గం॥ 12 ని॥ వ)) తదుపరి మఖ...
Daily Panchagam 18 February 19

Daily Panchagam 18 February 19

18 ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం (ఇందువాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: చతుర్దశి (నిన్న రా తే 2గం॥ 46 ని॥ ను ఈరోజు రా 12 గం॥ 27 ని॥వ) తదుపరి పౌర్ణమి నక్షత్రం: పుష్యమి (నిన్న మ 2 గం॥ 24ని॥ ను ఈరోజు మ 12 గం॥ 51 ని॥ వ) తదుపరి ఆశ్లేష...
Daily Panchagam 17 February 19

Daily Panchagam 17 February 19

17 ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం (భానువాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: త్రయోదశి (ఈరోజు ఉ తె 4 గం॥ 56 ని॥ ను ఈరోజు రా తె 2 గం॥ 45 ని॥ వ) తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం: పునర్వసు (నిన్న మ 3 గం॥ 45 ని॥ ను ఈరోజు మ 2 గం॥ 23 ని॥ వ) తదుపరి...
Daily Panchagam 16 February 19

Daily Panchagam 16 February 19

16 ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం (స్థిరవాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo విశేషం: భీష్మ ఏకాదశి, అంతర్వేది తీర్థం తిథి: ఏకాదశి (నిన్న ఉ 8 గం॥ 35 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 6 గం॥ 56 ని॥ వ) తదుపరి ద్వాదశి రా తె 4 గం॥ 55 ని॥ వ నక్షత్రం: ఆరుద్ర (నిన్న సా...
Daily Panchagam 15 February 19

Daily Panchagam 15 February 19

15 ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం (భృగువాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: దశమి (నిన్న ఉ 9 గం॥ 52 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 8 గం॥ 34 ని॥ వ) తదుపరి ఏకాదశి నక్షత్రం: మృగశిర (నిన్న సా 5 గం॥ 35 ని॥ ను ఈరోజు సా 4 గం॥ 49 ని॥ వ) తదుపరి ఆరుద్ర యోగము:...