Daily Panchagam 20 February 19

Daily Panchagam 20 February 19

20 ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం,కృష్ణ పక్షం తిథి: పాద్యమి (నిన్న రా 10 గం॥ 04 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం॥ 41 ని॥వ) తదుపరి విదియ నక్షత్రం: మఖ (నిన్న ఉ 11 గం॥ 13 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 9 గం॥ 27 ని॥ వ) తదుపరి పుబ్బ యోగము:...
Daily Panchagam 19 February 19

Daily Panchagam 19 February 19

19 ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: పౌర్ణమి (నిన్న రా 12 గం॥ 28 ని॥ ను ఈరోజు రా 10 గం॥ 03 ని॥వ) తదుపరి పాడ్యమి నక్షత్రం: ఆశ్లేష (నిన్న మ 12 గం॥ 52 ని॥ ను ఈరోజు ఉ 11 గం॥ 12 ని॥ వ)) తదుపరి మఖ...
Daily Panchagam 18 February 19

Daily Panchagam 18 February 19

18 ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం (ఇందువాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: చతుర్దశి (నిన్న రా తే 2గం॥ 46 ని॥ ను ఈరోజు రా 12 గం॥ 27 ని॥వ) తదుపరి పౌర్ణమి నక్షత్రం: పుష్యమి (నిన్న మ 2 గం॥ 24ని॥ ను ఈరోజు మ 12 గం॥ 51 ని॥ వ) తదుపరి ఆశ్లేష...
Daily Panchagam 17 February 19

Daily Panchagam 17 February 19

17 ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం (భానువాసరే) విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం, శుక్లపక్షo తిథి: త్రయోదశి (ఈరోజు ఉ తె 4 గం॥ 56 ని॥ ను ఈరోజు రా తె 2 గం॥ 45 ని॥ వ) తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం: పునర్వసు (నిన్న మ 3 గం॥ 45 ని॥ ను ఈరోజు మ 2 గం॥ 23 ని॥ వ) తదుపరి...
Bhishma Ekadasi

Bhishma Ekadasi

భీష్మ ఏకాదశి గంగా, శంతనుల కుమారుడైన దేవవ్రతుడు, శంతనుని భార్యయైన సత్యవతి కోరిక మేరకు, రాజ్యాధికారాన్ని, వివాహాన్ని వదులుకొని, బ్రహ్మచర్య దీక్షతో జీవితాంతం గడుపుతానని “భీషణ” మైన ప్రతిజ్ఞ చేసి, దానికి కట్టుబడి ఉన్నందున “భీష్ముడు” అని పిలవబడ్డాడు. తండ్రిచే స్వఛ్చంద...